Designing Your Life

Build a Life that Works for You

Advertisements

Build a Life that Works for You

Vytvořte si takový život, který je funkční právě pro Vás

Přemýšlíte nad tím, jakou životní cestou se dát? V dnešním světě téměř nekonečných možností se není čemu divit, člověk by nejraději vyzkoušel úplně všechno 🙂 Ale žijeme jen jeden život a den má 24 h, takže si musím nějak vybrat, kam se ubírat, čemu se věnovat…Jak si teda sakra vybrat to, do čeho se pustit?

Máte pocit, že jste se aktuálně v životě trošku zasekli a nevíte, jak z toho ven?

Jste v práci úspěšní, vyděláváte pro Vás dostatečný objem financí, ale cítíte, že i přes to Vás práce úplně nenaplňuje?

Děláte práci, na jejíž pomyšlení se Vám už v neděli svírá žaludek?

Chcete si jen zesumarizovat současnou situaci a ujistit se, že jdete tou správnou cestou?

Pro Vás všechny, kdo si občas kladou podobné otázky nebo mají podobné myšlenky bude určite přínosná kniha “Designérem svého života”, kterou napsali Bill Burnett a Dave Evans podle svého proslaveného kurzu Designing Your Life na Stanfordově univerzitě, který již pomohl tisícům lidí hledajících svou budoucnost.

V knize se dozvíte:

 • proč je tak výhodné řešit svůj život jako designér: od pojmenování problému přes prototypování pracovních možností až k výběru té nejlepší;
 • že nejhorší metodou hledání práce je odpovídat na inzeráty (5% úspěšnost) a jak to dělat lépe;
 • proč se lidé v úvahách o svém životě „zasekávají“ a jak z toho ven;
 • co jsou to prototypovací rozhovory s lidmi, kteří již mají práci, o níž sníte (a kterou si pak možná rozmyslíte);
 • jak se efektivně učit z chyb a získat imunitu vůči pocitu selhání;
 • co jsou to Pohledy na práci, Pohledy na život, Palubní deska života a proč byste si je měli sepsat;
 • koho zapojit do designování svého života a co tím získáte;
 • jak neuvíznout v pasti nerozhodnosti.

Knihu oceňuji zejména pro reálné životní příběhy a řadu praktických návodů a cvičení, které Vás přivedou k designování vlastního života právě podle sebe a ne podle někoho jiného. A o tom to celé přece je, ne? 🙂 Každý z nás jsme jedinečný a proto ukažme a využijme tuto jedinečnost a individualitu ve svůj prospěch a postavme na nich svůj šťastný a úspěšný život 😉

Kniha je k zakoupení jak v listinné, tak v PDF podobě u Jan Melvil Publishing.

Designing Your Life
Designing Your Life

Are you thinking about the way of life? In today’s world full of hundreds of possibilities, there is nothing to be amazed about it, and we would like to try everything 🙂 But we live only one life and the day is 24 hours. So we have to choose where to go and what to do … How to choose what to do?

Do you feel that you are stuck a bit in your life and do not know how to get out of it?

You are successful at work, earning enough money for you, but do you feel that your work is not fulfilling for you?

Are you doing a job that makes you sick on Sundays?

Do you just want to quantify the current situation and make sure you’re going the right way?

I recommend all of you who sometimes ask similar questions or have similar ideas to read this book “Designing Your Life” written by Bill Burnett and Dave Evans. The book is written according to famous Designing Your Life course at Stanford University, which has already helped thousands of people looking for their future.

In the book you will learn:

 • Why it is so profitable to solve your life as a designer: from naming the problem through prototyping work choices to selecting the best;
 • That the worst job search method is to match the ads (5% success rate) and how to do it better;
 • Why people are “stuck” in their lives and how they get out of it;
 • What are the prototyping interviews with people who already have the work you dream about (and then you might think about);
 • How to effectively learn from mistakes and gain immunity from a sense of failure;
  what are the views of work, views of life, the dashboard of life and why you should write them;
 • Who to engage in designing your life and what you get;
 • How not to fall into the trap of indecision.

I appreciate the book especially for real-life stories and a number of practical tutorials and exercises that will bring you to design your own life by yourself. And that’s all about it, is not it? 🙂 We are all unique and therefore show and take advantage of this uniqueness and individuality to their advantage and build on them their happy and successful lives;)

The book is available in paper and in PDF format Jan Melvil Publishing (CZ) and at Amazon (ENG.).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s